div>

Organik Tarım Uygulamaları

Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır.

Organik tarla bitkileri üretimi yapılan alanlarda, yüksek enerji tüketen ve çevre kirliliği yaratan hiçbir girdi kullanılmamalıdır. Organik tarla tarımına geçiş dönemi, ekolojik yönetimin başlamasından, ekolojik ürünün belgelendirilmesine kadar geçen dönemi kapsar. Ancak geçiş dönemi başlangıcından önce, aşağıdaki uygulamalar yapılmış ise bu geçiş süresi, Denetlemeye Yetkili Kuruluşun izni ile kısaltılabilir:

  • Bakir topraklarda üretim yapılacak olması,
  • Geleneksel üretimde, organik tarımda müsaade edilen girdilerin kullanılmış olması,
  • Önceki yıllarda herhangi bir "Entegre Mücadele Teknik Talimatına" uygun olarak Entegre Mücadele Programı uygulanmış olması, 
  • Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının parçalanma sürelerinin çok kısa olması, 
  • Toprağın önceki kullanım durumunun biliniyor olması. 

       -organik üreticilerine  dekar başına 70TL devlet desteği