div>

Seracılık Projesi

Seracılık

Kontrollü örtüaltı (modern seralarda) üretme koşullarına sahip en az 1 dekar büyüklüğündeki seralarda Kontrollü Örtüaltı Üretiminin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına uygun olarak örtüaltı tarımı yaptığı T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından tespit edilen ve kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları projeleri Bakanlık Teşkilatınca onaylanmış yeni kurulacak işletmelere;

  • Yatırıma yönelik giderlerin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
  • İşletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

Kontrollü Örtüaltı TarımıCari Faiz Oranı
(%)
Sübvansiyonlu Faiz Oranı
(%)(*)
Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti (TL) (*)
Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği 1057.500.00

 

Bitkisel Üretimde Biyolojik

 Mücadeleye Destek

Örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere dekar başına 70 lira ile 200 lira arasında destek sağlanacak.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Örtüaltı Bitkisel Üretimde Biyolojik ve Biyoteknolojik Mücadele Yapan Üreticilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği” Resmi Gazete’nin 8 Aralık 2010 tarihli sayısında yayımlandı. Uygulama Tebliği ile örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele yapan üreticilere destek ödemelerine dair Bakanlar Kurulu Kararının uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, üreticilerden, örtüaltı bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknolojik mücadele amacıyla tül kullananlara dekar başına 70 lira, feroman ve tuzak kullananlara 30 lira, tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlar ile tül, feroman ve tuzağı birlikte kullananlara 100′er lira destek sağlanacak. Destek miktarı, feroman, tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımını birlikte yapanlar için dekar başına 130 lira, tül ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlar için 170 lira, tül, feroman tuzağı ve tekniğine uygun faydalı böcek salımında 200 lira olarak uygulanacak. Üreticiler, bir üretim sezonunda aynı serada aynı destek türünden bir defa faydalanabilecek. Destekleme ödemesi için örtüaltı üretim yerinin Çiftçi veya Örtüaltı Kayıt Sistemlerine kayıtlı olması, biyolojik ve biyoteknik mücadele uygulanması ve Üretici Kayıt Defteri kaydının tutulması gerekecek.Üreticiler, destek kapsamında 2010 yılı uygulamaları için 31 Aralık 2010, 2011 yılı uygulamaları için de 8 Nisan 2011 mesai saati bitimine kadar kayıtlarının bulunduğu İl ya da İlçe Tarım Müdürlüklere başvuruda bulunacak. Destek ödemesinden yararlanacak üreticilere ilişkin listeler, 2010 yılı uygulamaları için 14 Ocak 2011 tarihine kadar, 2011 yılı uygulamaları için de 22 Nisan 2011 tarihine kadar 10′ar gün süre ile askıya çıkartılacak. Askı süresince hiçbir itiraz olmazsa, bilgiler doğru kabul edilecek ve daha sonraki itirazlar değerlendirmeye alınmayacak.